Construcció i arranjament del pati de l’escola de Kalassans

Construcció i arranjament del pati de l’escola de Kalassans en un espai poliesportiu i d’esbarjo per als nens i nenes de l’escola i també en benefici de la comunitat del barri de Sam Sam, situat a la perifèria de Dakar, Senegal.

Read More

Rehabilitació de les aules de l’Ècole de Sakal 2 de Louga

Projecte de rehabilitació de les aules de l’Ècole de Sakal 2 de Louga, Senegal i construcció del menjador escolar.

Read More

Construcció de l’aula d’informàtica

Projecte de reequipament de l'aula d'informàtica de l'escola pia de Sam Sam als suburbis de Dakar (Senegal)

Read More

Centre de formació professional d’ebenisteria i fusteria

Projecte de construcció d'un Centre de formació professional (escola taller) d'ebenisteria i fusteria al barri de Sam-Sam 3 als afores de Dakar, Senegal.

Read More

Poliesportiu al barri de Sam-Sam 3

Arranjament i reconversió d'un abocador d'escombraries i espai inundat, en un terreny soci esportiu i de zona verda

Read More

Projecte horts del barri de Sam Sam 3

Arranjament i explotació d’un perímetre agrícola en benefici de la població del barri de Sam Sam 3 (Dakar – Senegal)

Read More

Formació Costura

L’objectiu és oferir una formació integral per les dones, capacitar-les en diverses competències professionals.

Read More

Àpat diari a 350 nens

Subvenció d’un àpat diari a 350 nens a l’escola de Kalasans i Preescolar

Read More

Centre tècnic de Formació Integral Dones: Costura i Restauració

Volem que aquests dones siguin les promotores d’un canvi radical a les seves families i entorn.

Read More
Necessites ajuda?