Rehabilitació de les aules de l’Ècole de Sakal 2 de Louga

Erradicar la pobresa no és un acte de caritat, és un acte de justícia.

Nelson Mandela

Projecte de rehabilitació de les aules de l'Ècole de Sakal 2 de Louga, Senegal i construcció del menjador escolar.

Descripció del projecte

Aquest projecte consisteix en la rehabilitació de les aules de l'escola que estan molt deteriorades. També es preveu la construcció d'un menjador davant la necessitat de tenir un espai col·lectiu per tal que els nens i nenes puguin dinar, ja que, alguns s’han de desplaçar més de dos kilòmetres per poder assistir a l’escola. Aquest fet afavoreix l’absentisme escolar i la desigualtat pel que fa a l’accés a la educació en condicions d’ igualtat i dignitat.
Amb aquest projecte volem contribuir a garantir el dret a l'educació universal i de qualitat per a tots els nens i nenes de la comunitat de Sakal. També hem previst la compra de dos ordinadors i una impressora pels professors i professores, ja que, actualment no en tenen. Fet que no els permet tenir els recursos suficients ni els mitjans necessaris per poder exercir una docència de qualitat. Aquests professors i professores estan en clar desavantatge amb relació al professorat dels països del nord global.

Cost total

5.948,00 €

Participa al projecte amb un donatiu

Pots fer una transferencia bancaria directament al nostre compte del BBVA següent: ES 90 0182 8183 96 0201578285 Veure més informació de les donacions.
Necessites ajuda?