Construcció i arranjament del pati de l’escola de Kalassans

Erradicar la pobresa no és un acte de caritat, és un acte de justícia.

Nelson Mandela

Construcció i arranjament del pati de l’escola de Kalassans en un espai poliesportiu i d’esbarjo per als nens i nenes de l’escola i també en benefici de la comunitat del barri de Sam Sam, situat a la perifèria de Dakar, Senegal.

Descripció del projecte

Construcció i arranjament del pati escolar i esportiu de l'escola de kalassans que des de fa anys està inutilitzat per les inundacions a causa de les pluges i el nivell de la capa freàtica. L'aigua queda estancada convertint-ho en un espai insalubre que provoca la proliferació de moltes malalties, com la malària que és la principal causa de mort al Senegal. Com a conseqüència, els i les alumnes, durant l’esbarjo, han de romandre a la classe, la qual cosa dificulta el seu desenvolupament acadèmic, personal i social. El nou espai permetrà que l'alumnat pugui jugar, relacionar-se i desenvolupar les seves capacitats en un espai segur durant l'esbarjo. La pista estarà oberta també, als i les joves del barri durant els caps de setmana i els vespres després de les classes per poder gaudir de l'esport comunitari.   El 2015 les Nacions Unides van aprovar l'agenda 2030 i els ODS, amb un ampli consens sobre els avantatges de l'activitat física i l'esport en la promoció del desenvolupament sostenible. Així com en la millora de la gestió de l'aigua i del sanejament a les ciutats. Tal com hem comentat anteriorment, el projecte té com a objectiu la transformació d'un espai inutilitzat i nociu, insalubre, en un centre de referència per a l'activitat esportiva i social dels infants i les famílies del barri. Un espai actiu, dinàmic, obert, d'acció comunitària. Juntament amb la construcció i equipament de la pista, la contrapart preveu l'organització d'activitats educatives, recreatives i esportives obertes a tots els infants i els i les joves del districte.

Cost total

86.823,74 €

HEM REBUT SUBVENCIÓ DEL SERVEI DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL DE L’ AJUNTAMENT DE TERRASSA de 20.000 €

Participa al projecte amb un donatiu

Pots fer una transferencia bancaria directament al nostre compte del BBVA següent: ES 90 0182 8183 96 0201578285 Veure més informació de les donacions.
Necessites ajuda?