Centre tècnic de Formació Integral Dones: Costura i Restauració

Moltes dones ajudades

Isabel Soler

Descripció del projecte

Oferim una formació integral de 3 anys per 100 joves. Formem a les joves en llengua (francès i wolof), càlcul, informàtica, sanitat preventiva, puericultura, cuina i nutrició equilibrada i costura (tall i confecció). També durant el segon any de formació tenen la possibilitat de fer restauració/hosteleria.

Objectiu del projecte

L’objectiu és oferir una formació integral per les dones, capacitar-les en diverses competències professionals perque un cop finalitzada la formació puguin treballar de manera autònoma o bé associant-se a una Cooperativa. Volem que aquests dones siguin les promotores d’un canvi radical a les seves families i entorn.

Cost del projecte

El centre es financia per les aportacions solidàries i pel resultat de la venda dels articles del Taller de Costura. No tenim dades econòmiques de lo que va suposar aquest projecte en el seu moment.

Participa al projecte amb un donatiu

Pots fer una transferencia bancaria directament al nostre compte del BBVA següent: ES 90 0182 8183 96 0201578285
Veure més informació de les donacions.
Necessites ajuda?