MEMÒRIA 2014
MICROCRÈDITS SOLIDARIS PER L’ÀFRICA
Com ja vàrem anunciar l’any passat, el nostre projecte de microcrèdits ha expandit el seu camp de cooperació cap a un enfocament vers altres projectes que puguin ser presentats amb garanties de continuïtat i , a la llarga, que puguin ser autosuficients .
El primer , en aquesta direcció, al barri de Sam-Sam (Dakar), fou la subvenció per la compra dels  diversos productes per tal d’elaborar papilles per a nadons. Cosa molt necessària i eficaç per la molt deficient alimentació infantil que es dóna. Les mateixes mares són les encarregades de moldre el gra i distribuir les papilles.
També hem dut a terme la construcció d’una fosa sèptica per tal de poder desguassar l’aigua de la bugaderia que va començar a funcionar l’any anterior. Els productes per fer funcionar el rentat de la roba també han corregut a càrrec nostre.  (10.000 €)
I a partir del començament del 2014 a“l’École Kalasans” subvencionem un entrepà a la majoria de nens que en llurs cases estan al límit i no mengen res més que el dinar del migdia, tenint en compte  que molts d’ells vénen dejuns. (11.770 €)
Hem presentat a “Terrassa solidària”  un projecte  per la reparació del Centre Femení degut a les filtracions d’aigua:
Cost del projecte  25000€.   Projecte aprovat  i executat.
“ Terrassa Solidària” ha subvencionat 15000€, la diferencia ha anat a càrrec de la nostra ONG comptant amb les quotes i donatius de tots els col·laboradors.
Fem constar  que seguim mantenint contacte constant amb les contraparts corresponents i fins 2 membres del nostre grup han pogut comprovar sobre el terreny  part de la realització  d’aquests projectes:
            La inauguració de l’escola d’hostaleria i comprovació de totes les activitats que s’hi realitzen.
Formació  de noies que surten preparades per optar a l’ocupació de la hostaleria en general.
Entre les activitats que portem a terme a casa nostra per a la sensibilització popular cal destacar: El concert que un conjunt musical va realitzar a la Pça. Vella  el 20 d’octubre passat.
Participació a la festes Majors de Terrassa,  Fontaubella i Marçà (Tarragona), amb una paradeta de productes elaborats per les alumnes de l’escola femenina de Sam Sam. Com sempre, s’hi va informar de l’activitat que desenvolupem al Senegal.
 Adjuntem un CD amb un breu reportatge i fotografies.
Hem de constatar i agrair la generositat dels nostres socis o simpatitzants que malgrat les circumstàncies actuals hi  segueixen col·laborant , cosa que ens estimula a seguir en aquesta  tasca tan vital pel tercer món.
Si voleu més informació, podeu consultar la nostra Web: www.microcreditsperafrica.org o  si voleu concretar alguna entrevista,  podeu trucar als tels. 659715471 (Joan) o 669686482 (Isabel) 
        
Necessites ajuda?